123shop.cz

Od roku 1999
222 263 736 (Po-Čt 8-17h, Pá 8-16h)
0 ks / 0 CZK
Žádné výsledky

Ochrana osobních dat


Obecně

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a že budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a účelům níže uvedeným a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platbou objednaného zboží.
 3. Prodávající jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává se souhlasem Kupujících jejich osobní údaje: a to jméno a příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, a to po dobu 10-ti let. Pokud Kupující projeví svůj souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
 4. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely
  1. účely obsažené v rámci souhlasu Kupujícího,
  2. jednání o smluvním vztahu,
  3. plnění smlouvy a ochrana práv a plnění povinností Prodávajícího
  4. vedení statistiky,
  5. nabízení obchodu a služeb
  6. předávání jména, příjmení,adresy, telefonního a emailového kontaktu Kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. jinému správci (přepravní službě apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a uchováváním.
 5. Osobní údaje o Kupujícím Prodávající zpracovává v rozsahu, v jakém je Kupující poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je Prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Pokud Kupující písemně požádá Prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Kupující je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti.
 7. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Google analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme, podobně jako velká většina ostatních e-shopů v ČR, službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Pro větší transparentnost vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů "cookies" (velmi malé textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek, například anonymní statistické vyhodnocení navštěvovaných produktů a učiněná/neučiněná objednávka. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo. Tyto údaje jsou odfiltrovány.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Google ADWords

Firma využívá reklamní systém Google Adwords. V rámci toho vyhodnocujeme anonymně procento zákazníků, kteří přišli na naše stránky z tohoto reklamního systému a učinili/neučinili objednávku. Toto vyhodnocení není spojováno s osobními daty zákazníka.


AL-KO CubCadet MTD Tunturi Insportline Campingaz Coleman Bosch Bestway Thule Hecht Riwall G21 Leader Fox Leader Fox Black & Decker Peruzzo

Zasílat novinky a slevy
Sledujte nás